Fogfelépítés – letört fogak felépítése, kompozit fogfelépítés, csapos fog

Amikor egy fog olyan mértékben sérült, hogy a koronai részből alig maradt valami, ill. nagy mértékben el kellett távolítani, s a visszamaradt foganyag már nem biztosít elegendő felszínt a készítendő koronának, ahol rögzíteni kellene azt, a fogat fell kell építenünk. Az érintett fog felépítéséhez szükség van a fog gyökérkezelésére, vagy ismételt gyökérkezelésére. Ezt követően kerül sor a gyökércsap behelyezésére a gondosan előkészített gyökércsatornába. Ezt a csapot alapul használva építjük fel a fogat. Ezek után megfelelően előkészítjük a fogcsonkot, lenyomatokat veszünk róla és a fogmű elkészülte után minden probléma nélkül rögzíthetjük rajta a koronát vagy a hidat.

A kezelés fájdalommentes, érzéstelenítésben történik.

Régi korona eltávolítása esetén a fogcsonkokra a rendelőben a legtöbb esetben azonnal ideiglenes korona készíthető, így a régi korona vagy híd eltávolítása után nem kell a rendelőből fog nélkül távozni.

Gyökércsapos felépítés nem alkalmazható

  • ha görbe, vagy túl rövid a foggyökér
  • fog részlegesen az íny alá tört
  • gyulladásos folyamat van a gyökércsúcs körül
  • nem lehet tökéletes gyökértömést készíteni
  • parodontikus folyamatokban, mozgó fog esetén